AKTUALNOŚCI


Płatność gotówką przyjęta przez przedsiębiorcę

Fakturę powyżej 15.000 zł w obrocie z innym przedsiębiorcą trzeba zapłacić przelewem. Sprawdź czy są ograniczenie dotyczące zapłat gotówkowych, które otrzymujesz od swoich klientów?

Płatność gotówką zależy od tego, czy klienci są przedsiębiorcami, czy są to osoby fizyczne dokonujące płatności na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Czytaj więcej >>

„Czynny żal” oddala grzywnę za spóźnioną deklarację

Można uniknąć kary pieniężnej za spóźnioną deklarację podatkową, ale trzeba się do winy przyznać i najszybciej, jak to możliwe, złożyć zaległe zeznanie wraz z oddzielnym pismem, zaczynającym się od: „Zawiadamiam, że popełniłem wykroczenie skarbowe…” – popularnie nazywanym „czynnym żalem”.

Czytaj więcej >>

Zmiany w ustawie o rachunkowości w 2017 r.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o rachunkowości, które będą obejmowały m.in. rozszerzenie zakresu informacji niefinansowych, wprowadzenie możliwości stosowania przez jednostki sektora finansów publicznych uproszczonych zasad rachunkowości w ewidencji umów leasingu. Zmiany będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 r.

Czytaj więcej >>

Tradycyjna księgowość czy e-księgowość?

Żyjemy w świecie nowych technologii – nikt nie może temu zaprzeczyć. Nowości wkradają się także w świat księgowości – wiele banków proponuje prowadzenie księgowości on-line, jako dodatek do firmowego konta. Czy jednak tradycyjna księgowość może być zastąpiona przez system?

Czytaj więcej >>

Samochód pracownika wykorzystywany w firmie

W wielu firmach są sytuacje, że pracownicy wykorzystują prywatne samochody do celów służbowych. Samochód pracownika w firmie może być używany w jazdach lokalnych i w podróżach służbowych (jazdy zamiejscowe). Jak pracodawca jesteś zobowiązany do zwrotu kosztów związanych z używaniem samochodu prywatnego pracownika na potrzeby firmy. Do kosztów tych zalicza się m.in. zakup paliwa, opłaty parkingowe i za przejazd autostradami. Samochód pracownika wykorzystywany w firmie jest również formą podwyższenia wynagrodzenia pracownikowi bez obowiązku płacenia składek ZUS.

Czytaj więcej >>

Przejście na księgi rachunkowe – jakie obowiązki Cię czekają?

Prowadzisz działalność, Twoja firma się rozwija. Masz coraz większe przychody. Do roku 2017 rozliczasz podatki na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów – KPiR. Zapewne już wiesz, że graniczna kwota przychodów, po osiągnięciu której w 2017 r. będziesz musiał prowadzić księgi rachunkowe wynosi 2.000.000 EUR, czyli 8.595.200 zł.

Czytaj więcej >>

Zawieszenie działalności

Jeśli okoliczności zmuszają Cię do zaprzestania prowadzenia biznesu, nie musisz od razu zamykać firmy na zawsze. Możesz skorzystać z prawa do zawieszenia działalności gospodarczej, czyli do okresowego zaprzestania prowadzenia firmy. Ważne - rozwiązanie przewidziane jest tylko dla przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników.

Czytaj więcej >>

Zakaz ponownej kontroli

Zakaz ponownej kontroli - taka zmiana zostanie wprowadzona do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Planowane przez Ministerstwo Rozwoju modyfikacje, mają wejść w życie już od samego początku 2017 roku. Nowelizacja dotyczyć będzie sytuacji, w której weryfikacja miałaby dotyczyć zakresu objętego wcześniej zakończoną kontrolą. Nowy zakaz nie będzie mieć ponadto zastosowania w sytuacji, kiedy wcześniej zakończona kontrola została przeprowadzona z naruszeniem prawa, które miało wpływ na sam wynik audytu.

Czytaj więcej >>

Sprzedasz bez paragonu, jeśli płatność przyjdzie przelewem

W praktyce przedsiębiorcy często mają wątpliwości, czy mają prawo nie używać kasy, niepotrzebnie łącząc ze sobą różne okoliczności dające prawo do zwolnienia. Wystarczy „łapać się” na jedno z 52 dostępnych zwolnień.

Czytaj więcej >>

Dowody księgowe będące podstawą zapisów w księgach rachunkowych

Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzający fakt dokonania operacji gospodarczych. Jakiego rodzaju mogą to być dokumenty, jakie dane powinny zawierać, a także jak można je korygować?

Czytaj więcej >>

Dni wolne od pracy 2017

W 2017 roku wypada 13 dni świątecznych, przy czym jedno święto przypada w sobotę, za które pracodawca ma obowiązek udzielić dnia wolnego. Jak kształtują się dni wolne w 2017 roku?

Czytaj więcej >>

Nie ograniczamy wyzwań - zmieniamy ich granice

KONTAKT

Formularz kontaktowy

Masz pytania?
Napisz!

Dane kontaktowe

AM Kancelaria Rachunkowa Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 26/5
60-252 Poznań

tel.: 605-451-508

a.lesniewska@amkancelaria.info.pl